Spór o historię

„Bitwa zaś kircholmska, dzieło to wśród rąk boskich, a potem męstwa dzielności i sławy jego na wszystkie narody i na wszystkie wieki, dziwowisko jakieś i komuż jest w Rzeczpospolitej tajną. Dziwują się po dziś dzień cudzoziemscy hetmani, pełne są ich zamorskie kroniki. Kilkanaście tysięcy ludzi zbrojnych znieść od internectionem tak małą garścią ludzi, z tak swoją szkodą; bardziej mu się potomne wieki dziwować aniżeli wierzyć będą” – mówił Jakub Sobieski podczas pogrzebu hetmana Jana Karola Chodkiewicza, szesnaście lat po zwycięstwie nad Szwedami. Jak doszło do tej batalii, uznawanej za jedno z największych zwycięstw Rzeczpospolitej Obojga Narodów?