Spór o historię

Przegrana przez Sowietów wojna z Polską przekreśliła ich nadzieje na eksport rewolucji bolszewickiej do Europy. Ustalona w Rydze wschodnia granica Polski nie satysfakcjonowała przywódców sowieckich i dlatego miała pozostać płonącą granicą. Władze w Moskwie organizowały działania grup dywersyjnych przenikających do Polski, które dokonywały napadów i morderstw.
Na początku sierpnia 1924 roku silny oddział sowiecki opanował na kilka godzin nadgraniczne miasteczko Stołpce. Po tym zdarzeniu w sierpniu 1924 r. podczas posiedzenia rządu z udziałem prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, podjęto decyzję o stworzeniu specjalnej formacji wojskowej pod nazwą Korpusu Ochrony Pogranicza. Miała ona m.in. strzec nienaruszalności urządzeń granicznych, nie dopuszczać do nielegalnego przekraczania granicy oraz zwalczać przemyt i wykroczenia skarbowe.