Spór o historię

Początkowo obejmowało ogół ludności, a od XIII wieku uczestniczyła w nim szlachta. Kto by nie stawał do boju, lub w innych względach od ogółu oddzielał się, takiego wszyscy mają na życiu i dobrach karać, a ma być uważany, jakoby się sam