Spór o historię

Początkowo obejmowało ogół ludności, a od XIII wieku uczestniczyła w nim szlachta. Kto by nie stawał do boju, lub w innych względach od ogółu oddzielał się, takiego wszyscy mają na życiu i dobrach karać, a ma być uważany, jakoby się sam zrzekł dobrej czci i wiary – deklarowano podczas zjazdu szlachty w Nowym Mieście Korczynie, za panowania Władysława Warneńczyka. W Polsce obowiązywała zasada, że każdy, kto ziemię miał, ten bronić orężem ojczyzny musiał. Kiedy po raz pierwszy polskie źródła historyczne wspominają o pospolitym ruszeniu? Od kogo zależało zwołanie pospolitego ruszenia? Dlaczego początkowo pospolite ruszenie obejmowało wszystkich, a później tylko szlachtę?