Spór o historię

W nocy z 17 na 18 września 1939 roku prezydent i rząd Rzeczypospolitej oraz Naczelny Wódz przekroczyli granicę polsko - rumuńską. Tam zostali internowani. Prezydent Ignacy Mościcki korzystając z prerogatyw konstytucji kwietniowej, wyznaczył na