Spór o historię

W nocy z 17 na 18 września 1939 roku prezydent i rząd Rzeczypospolitej oraz Naczelny Wódz przekroczyli granicę polsko - rumuńską. Tam zostali internowani. Prezydent Ignacy Mościcki korzystając z prerogatyw konstytucji kwietniowej, wyznaczył na swojego następcę generała Bolesława Wieniawę - Długoszowskiego. Kiedy Francuzi odmówili uznania tej kandydatury, generał Wieniawa - Długoszowski zrzekł się urzędu, a nominację otrzymał Władysław Raczkiewicz. Premierem rządu został generał Władysław Sikorski. Rozpoczęło się formowanie Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. W listopadzie 1939 roku siedzibę rządu przeniesiono z paryskiego hotelu „Regina” do Angers. Po klęsce Francji w czerwcu 1940 roku rząd polski przeniósł się do Londynu. Z czego utrzymywał się polski rząd? Na podstawie jakich umów powstawały polskie jednostki wojskowe i kto je finansował?