Spór o historię

Marszałek wielki i hetman polny koronny Jerzy Sebastian Lubomirski oraz król Rzeczpospolitej Obojga Narodów Jan II Kazimierz Waza. Sojusznicy w czasie potopu szwedzkiego. Jednak już rok po zakończeniu wojny ze Szwecją, Lubomirski zaczął wyrastać na przeciwnika Jana Kazimierza. Wystąpił przeciwko planom króla, który chciał przeprowadzenia elekcji vivente rege. Stanął na czele opozycji antykrólewskiej. W 1664 roku został skazany na banicję. W następnym roku powrócił ze Śląska i zawiązał rokosz przeciwko królowi. Rokosz Lubomirskiego dał początek pustoszącej siedemnastowieczną Rzeczpospolitą wojnie domowej. Jak doszło do wystąpienia Lubomirskiego? Jaki miało ono przebieg?