Spór o historię

Marszałek wielki i hetman polny koronny Jerzy Sebastian Lubomirski oraz król Rzeczpospolitej Obojga Narodów Jan II Kazimierz Waza. Sojusznicy w czasie potopu szwedzkiego. Jednak już rok po zakończeniu wojny ze Szwecją, Lubomirski zaczął