Spór o historię

Po sfałszowaniu wyników wyborów w 1947 roku i rozprawie z podziemiem niepodległościowym, komuniści przystąpili do ataku na Kościół. Władzom zależało na wyeliminowaniu go z życia publicznego i uzależnieniu od państwa. Wobec nasilających się represji, prymas Stefan Wyszyński – mimo oporu ze strony niektórych hierarchów – zdecydował o rozpoczęciu negocjacji, aby uzyskać podstawę prawną działania Kościoła. Porozumienie z rządem zostało podpisane – mimo krytyki niektórych duchownych w kraju i za granicą – 14 kwietnia 1950 roku. Szybko okazało się, że władze nie zamierzały przestrzegać porozumienia. Brutalnym uderzeniem w Kościół katolicki był proces kurii krakowskiej. Przeprowadzony w styczniu 1953 roku był starannie wyreżyserowanym przez komunistów procesem pokazowym. Na widowni zasiadła specjalnie wybrana na tę okazję publiczność. Miała ona zobaczyć jak wielkim zagrożeniem dla Polski ludowej jest „reakcyjny kler katolicki”. Jaki plan niszczenia Kościoła w powojennej Polsce szykowali komuniści?