Spór o historię

sezon 1 odcinek 293

21 lutego 1846 roku rozpoczęło się powstanie krakowskie. Powołano Rząd Narodowy Rzeczypospolitej Polskiej. Do zduszenia powstania narodowego Austriacy wykorzystali chłopów. Ogłosili, że wystąpienie szlachty ma charakter antychłopski. Aby zachęcić chłopów Austriacy wyznaczyli nagrody: za każdego zabitego polskiego szlachcica płacili 10 zł, za rannego 8, a za związanego 5. Tych ostatnich więc prawie nie było. Chłopi ruszyli na dwory mordując szlachtę i atakując oddziały powstańcze.