Spór o historię

21 lutego 1846 roku rozpoczęło się powstanie krakowskie. Powołano Rząd Narodowy Rzeczypospolitej Polskiej. Do zduszenia powstania narodowego Austriacy wykorzystali chłopów. Ogłosili, że wystąpienie szlachty ma charakter antychłopski. Aby zachę