Spór o historię

Podczas panowania Zygmunta III Wazy doszło do wystąpienia szlachty przeciw królowi. Monarsze, który dążył do wzmocnienia władzy królewskiej, zarzucano łamanie fundamentalnych zasad ustrojowych. Buntownicy – obrońcy „z