Spór o historię

Podczas panowania Zygmunta III Wazy doszło do wystąpienia szlachty przeciw królowi. Monarsze, który dążył do wzmocnienia władzy królewskiej, zarzucano łamanie fundamentalnych zasad ustrojowych. Buntownicy – obrońcy „złotej wolności szlacheckiej” – z inicjatywy Mikołaja Zebrzydowskiego zebrali się na zjazdach pod Stężycą i Lublinem. Na zjeździe pod Sandomierzem zawiązali rokosz. Przez dwa lata trwał w kraju zamęt. Chociaż król pokonał rokoszan w bitwie pod Guzowem, władza królewska w Rzeczypospolitej została na trwałe osłabiona.