Spór o historię

W 1768 roku, podczas konfederacji barskiej, w okolicach Kijowa i Bracławia, wybuchła krwawa rebelia, której przewodzili Maksym Żeleźniak i Iwan Gonta. Powstanie ogarnęło także Podole i Wołyń. Kozacy i ruskie chłopstwo atakowali miasta, polską