Spór o historię

W 1768 roku, podczas konfederacji barskiej, w okolicach Kijowa i Bracławia, wybuchła krwawa rebelia, której przewodzili Maksym Żeleźniak i Iwan Gonta. Powstanie ogarnęło także Podole i Wołyń. Kozacy i ruskie chłopstwo atakowali miasta, polską szlachtę, kler katolicki i Żydów. W Humaniu - według różnych szacunków - hajdamacy zamordowali około 20 tysięcy Polaków i Żydów. Jak rebelianci weszli do miasta? Ile osób znalazło tu schronienie? Jaka jest skala ofiar? Czy Koliszczyzna i Rzeź humańska były zaplanowane przez Rosję, jako narzędzie depolonizacji Ukrainy?