Spór o historię

Kościół katolicki w czasach zaborów był instytucją wzmacniająca polską tożsamość narodową. Zaborcy zdawali sobie sprawę z jego wpływu na Polaków. Od początku rozbiorów dążyli do odcięcia Kościoła od Stolicy Apostolskiej. Jak walka z Kościołem katolickim przebiegała w zaborze rosyjskim? Do jakich metod uciekała się Katarzyna II i kolejni carowie Rosji chcąc zniszczyć katolicyzm na zajętych przez siebie ziemiach?

Represje wobec hierarchii i nieposłusznego kleru. Represje wobec Kościoła po klęsce powstania listopadowego. Powstanie styczniowe, jego upadek i represje wobec Kościoła. Męczeństwo unitów podlaskich. Ukaz tolerancyjny z kwietnia 1905 r. Co dał katolikom? Goście: dr Stanisław Królak z TVP Historia oraz Rafał Kowalczyk z Uniwersytetu Warszawskiego.