Spór o historię

W tajnym protokole do układu Ribbentrop - Mołotow z 23 sierpnia 1939 roku Finlandia znalazła się w sowieckiej strefie wpływów. Po inwazji na Polskę, wymuszeniu ustępstw politycznych ze strony Estonii, Łotwy i Litwy, w październiku 1939 roku Zw