Spór o historię

W tajnym protokole do układu Ribbentrop - Mołotow z 23 sierpnia 1939 roku Finlandia znalazła się w sowieckiej strefie wpływów. Po inwazji na Polskę, wymuszeniu ustępstw politycznych ze strony Estonii, Łotwy i Litwy, w październiku 1939 roku Związek Sowiecki wystąpił z nowymi roszczeniami pod adresem Finlandii. Żądano przesunięcia granicy w rejonie Leningradu o 70 km i dzierżawy położonego w wejścia do Zatoki Fińskiej strategicznego półwyspu Hanko na 30 lat. Rozmowy fińsko - sowieckie nie przyniosły rezultatu. 30 listopada 1939 roku samoloty sowieckie zbombardowały Helsinki i wiele innych miejscowości, a wojska lądowe i sowiecka marynarka rozpoczęły działania zbrojne przeciwko Finlandii. Jakimi siłami uderzyła Armia Czerwona? Jakim potencjałem dysponowała Finlandia?