Spór o historię

Ustawa Rządowa z 3 maja 1791 roku stanowiła naczelny akt państwowy przyjęty w trakcie obrad Sejmu Czteroletniego. Została uchwalona w niezwykłym, przyspieszonym trybie, aby wykorzystać fakt chwilowej nieobecności w Warszawie przeciwników polit