Spór o historię

Władysław II Jagiełło, pierwszy władca z dynastii Jagiellonów, panował blisko pół wieku. W tym czasie udało mu się stworzyć wielonarodową i wielowyznaniową monarchię, która przetrwała kilka wieków. Jagiellonowie zasiadali na tronach sąsiednich państw, a jagiellońskie córki powinny być pożądanymi partiami w Europie. Jednak Jagiellonowie nie potrafili wykorzystać posiadanych atutów. Przegrali z Habsburgami, którzy wyrośli na główną dynastię w Europie środkowej. Jak do tego doszło? Czy w ogóle można mówić o polityce dynastycznej Jagiellonów?