Spór o historię

Władysław II Jagiełło, pierwszy władca z dynastii Jagiellonów, panował blisko pół wieku. W tym czasie udało mu się stworzyć wielonarodową i wielowyznaniową monarchię, która przetrwała kilka wieków. Jagiellonowie zasiadali