Spór o historię

Podczas synodu w Brześciu Litewskim, w 1596 roku, doszło do połączenia Kościoła rzymskokatolickiego w Rzeczypospolitej z Kościołem prawosławnym. Część duchownych i wyznawców prawosławia uznała papieża za głowę swego Kościoła, przyjęła wszystkie dogmaty katolickie według ustaleń unii florenckiej, zachowała jednak własną liturgię z językiem cerkiewnosłowiańskim, kalendarz juliański, hierarchię, małżeństwa księży oraz dużą samodzielność w administracji kościelnej. Unia spowodowała rozbicie prawosławia na unitów i dyzunitów oraz długotrwałe spory i walki między obu stronami. Kościół prawosławny uważa unię brzeską za rozbicie jedności, natomiast Kościół rzymskokatolicki za największą i najważniejszą, po unii florenckiej, próbę odbudowy jedności Kościoła. Kiedy narodziła się myśl o unii z Kościołami wschodnimi?