Spór o historię

Podczas synodu w Brześciu Litewskim, w 1596 roku, doszło do połączenia Kościoła rzymskokatolickiego w Rzeczypospolitej z Kościołem prawosławnym. Część duchownych i wyznawców prawosławia uznała papieża za głowę swego Kościoła, przyjęła wszystki