Spór o historię

W 1980 roku o swoje prawa upomnieli się nie tylko robotnicy. Walczyli o nie także rolnicy. Komunistyczne władze nie zamierzały jednak zgodzić się na istnienie związku zawodowego rolników. W styczniu 1981 roku rozpoczęły się strajki chłopskie. 19 lutego 1981 roku podpisane zostały tak zwane porozumienia rzeszowsko - ustrzyckie. Władze zobowiązały się do zagwarantowania nienaruszalności prawa własności chłopskiej ziemi, wolności w obrocie ziemią i zrównania praw rolników indywidualnych z prawami gospodarstw państwowych. W konsekwencji, po kilku miesięcznej walce, 12 maja 1981 roku został zarejestrowany Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego został on zdelegalizowany. Ponownie związek został zarejestrowany w kwietniu 1989 roku.