Spór o historię

16 września 1658 roku w Hadziaczu podpisana została ugoda między Rzeczpospolitą Obojga Narodów a Kozackim Wojskiem Zaporoskim reprezentowanym przez hetmana Iwana Wyhowskiego. Miała stworzyć z Rzeczpospolitej państwo składające się z trzech r&o