Spór o historię

Jedną z najważniejszych kwestii, z którą musiał się zmierzyć po klęsce wrześniowej 1939 roku, rząd Rzeczypospolitej Polskiej były relacje z Moskwą. Mimo agresji sowieckiej, władze formalnie nie ogłosiły stanu wojny ze wschodnim sąsiadem, który 17 września cynicznie stwierdził, że państwo polskie przestało istnieć. Po rozpoczęciu wojny niemiecko-sowieckiej, Anglicy wymusili na Sikorskim podpisanie 30 lipca 1941 roku w Londynie polsko-sowieckiego układu, który przywracał między obu państwami stosunki dyplomatyczne. Wkrótce doszło w Moskwie do spotkania premiera Sikorskiego z Józefem Stalinem. W kwietniu 1943 roku po ujawnieniu zbrodni katyńskiej, Moskwa ponownie zerwała stosunki dyplomatyczne z polskim rządem. Również dla Anglików i Amerykanów ważniejsze były dobre relacje z Moskwą, niż to ze Polska była ich sojusznikiem.