Spór o historię

W maju 1943 roku, po ewakuacji ze Związku Sowieckiego Armii gen. Andersa i zerwaniu stosunków z rządem polskim na uchodźstwie Sowieci rozpoczęli tworzenie polskich struktur wojskowych, które miały być podporządkowane Związkowi Patriot&o