Spór o historię

W maju 1943 roku, po ewakuacji ze Związku Sowieckiego Armii gen. Andersa i zerwaniu stosunków z rządem polskim na uchodźstwie Sowieci rozpoczęli tworzenie polskich struktur wojskowych, które miały być podporządkowane Związkowi Patriotów Polskich. Dowódcą jednostki został Zygmunt Berling awansowany przez Stalina do stopnia generała brygady. 15 lipca 1943 roku, w miejscu formowana jednostki, w Sielcach nad Oką, 200 kilometrów na południe od Moskwy, odbyła się przysięga. W październiku „kościuszkowcy” przeszli chrzest bojowy w bitwie pod Lenino. Polacy pozbawieni wsparcia ze strony Armii Czerwonej ponieśli duże straty. Zginęło, zostało rannych lub uznanych za zaginionych ponad 1600 żołnierzy, czyli 25 procent stanu osobowego jednostki.