Spór o historię

„Ze wschodnich ziem Polski płyną ku zachodnim kresom tłumy ludzi, dotkniętych nieraz ciężkim losem, bolejących nad opuszczonym mieniem, zasługujących na to, by im rodacy w nieoczekiwanym położeniu okazali szybką i współczującą pomoc. Czynem i słowem sprawcie to. Ukochany Synu Nasz i Czcigodni Bracia Biskupi, by im ani z waszej strony, ani od kapłanów i wiernych nie brakło pomocy przewidującego i czynnego miłosierdzia. Roztoczcie nad nimi wszelką opiekę duchową, aby pociechy wiary i nadziei chrześcijańskiej krzepiły ich i umacniały” – pisał 17 stycznia 1946 roku papież Pius XII w liście do Episkopatu Polski. Jak Kościół katolicki w Polsce budował struktury na Ziemiach Odzyskanych po zakończeniu II wojny światowej? Jaką politykę wobec Kościoła na tych terenach prowadziły nowe władze państwowe?