Spór o historię

22 lipca 1944 roku oddziały Armii Krajowej – w ramach Akcji „Burza” – przystąpiły do wyzwalania będącego w rękach niemieckich Lwowa. Armia Krajowa zamierzała opanować Lwów jeszcze przed wkroczeniem do miasta nacierający