Spór o historię

W 1505 roku dwudziestodwuletni Marcin Luter wstąpił do zakonu augustianów, dwa lata później otrzymał święcenia kapłańskie. Trawił go jednak niepokój o własne zbawienie. Niepokój ustał, gdy doszedł do przekonania, że sama w