Spór o historię

17 września 1939 roku rano, ze strażnic Korpusu Ochrony Pogranicza zaczęły spływać meldunki o agresji Armii Czerwonej. Prezydent, rząd i naczelny wódz znajdowali się wówczas nad granicą rumuńską. Tego samego dnia w nocy Naczelne Władze Rzeczypospolitej opuściły terytorium Państwa Polskiego. Jakie decyzje podjęły wobec sowieckiej agresji przed opuszczeniem kraju? Dlaczego Naczelny Wódz skierował do żołnierzy dyrektywę ogólną, w które rozkazał: z bolszewikami nie walczyć, chyba w razie natarcia z ich strony albo próby rozbrojenia oddziałów po czym również wyjechał do Rumunii?