Spór o historię

„Wobec wkraczającej na ziemie nasze regularnej armii rosyjskiej wystąpić w roli gospodarza. Należy dążyć do tego, aby naprzeciw wkraczającym oddziałom sowieckim wyszedł polski dowódca mający za sobą bój z Niemcami i wskutek tego mający najlepsze prawo gospodarza. Miejscowy dowódca polski winien się zgłosić wraz z mającym się ujawnić przedstawicielem cywilnej władzy administracyjnej u dowódcy oddziałów sowieckich i stosować się do jego życzeń” – nakazywał dowódca Armii Krajowej generał Tadeusz Komorowski „Bór” w rozkazie z 20 listopada 1943 roku. Takie było oficjalne stanowisko władz polskich wobec zbliżającej się Armii Czerwonej, która tym razem miała przekroczyć granicę Polski jako sojusznik, a nie agresor. Oficjalnie akcja „Burza” rozpoczęła się w styczniu 1944 roku na Wołyniu. Trwała prawie rok. Co dała Polsce? Jaki był jej przebieg i bilans?