Spór o historię

sezon 1 odcinek 268

„Czy to bunt?” – „Nie. Najjaśniejszy Panie, to rewolucja”. Tak miał odpowiedzieć Ludwikowi XVI książę de la Rochefoucauld - Liancourt na wieść o zdobyciu Bastylii, 14 lipca 1789 roku. Niespełna cztery lata później, 21 stycznia 1793 roku król, wówczas już „Obywatel Kapet”, został, mocą wyroku sądu rewolucyjnego - zgilotynowany. Umacniały się rządy znaczone terrorem. Jakie były przyczyny wybuchu rewolucji we Francji? Jaki był jej bilans? Jak oceniamy ją dzisiaj?