Spór o historię

„Tegoż roku w wilię świętych Piotra i Pawła wielką wiktoryją otrzymali nasi pod Beresteczkiem, kędy było niemal wszystko toż wojsko, co pod Zbarażem nieprzyjacielskie. Chan sam ze wszystkimi ordami ledwie uciekł; także i Chmielnicki; Kozaków osobliwie pieszych oblężono, których po tym po dwu tygodniach per connivenantiam wypuszczono na zgubę wojska polskiego" – notował w pamiętniku Jakub Łoś. Jak doszło to tej batalii, uważanej za największe starcie kawalerii w siedemnastym wieku i rangą przyrównywanej do bitwy grunwaldzkiej?