Spór o historię

We wrześniu 1939 roku polska armia nie zdołała obronić kraju przed agresją Niemiec i Związku Sowieckiego. Tempo zajmowania Polski przez Wehrmacht było szokiem dla społeczeństwa. Jakim potencjałem militarnym dysponowała Polska, kiedy została zaatakowa