Spór o historię

Niektórzy rosyjscy historycy szacują, że podczas wojny polsko-bolszewickiej z 1920 r. w niewole dostało się 600 000 sowieckich jeńców. Dane z polskich obozów jenieckich mówią jednak najwyżej o 85 000 osób. Mimo że t