Spór o historię

1 września 1939 roku Niemcy napadły na Polskę. 17 września do III Rzeszy dołączył Związek Sowiecki. Polska w starciu z Niemcami poniosła klęskę. Sowieci jej dopełnili. Kiedy umierał Józef Piłsudski rządził już Adolf Hitler i Niemcy gwałtownie rozbudowywały swoją potęgę militarną. To powinno na porządku dziennym postawić pytanie o stan polskiej armii, ale też kwestię korekty dotychczasowej polityki wewnętrznej i zagranicznej. Kto ponosi odpowiedzialność za wrześniową katastrofę? Czy władze państwowe, cywilne i wojskowe, zrobiły co było można, aby uratować od niej kraj? Dlaczego już trzeciego dnia wojny wyjechali z Warszawy? Czy rządzących Polską w 1939 roku można nazwać ojcami klęski?