Spór o historię

Kiedy w 1683 roku około stutysięczna armia turecka, dowodzona przez wielkiego wezyra Kara Mustafę ruszyła na Wiedeń, cesarz Leopold I Habsburg wezwał na pomoc wojska Rzeczypospolitej. Jan III Sobieski - zgodnie z zapisami układu sojuszniczego - objął dowództwo nad połączonymi siłami. 12 września 1683 roku, u bram Wiednia wojska polskie, austriackie i posiłki z Rzeszy rozgromiły siły tureckie. W decydującym uderzeniu sławą okryła się polska husaria. Pobita armia turecka straciła 15 tysięcy żołnierzy. Sprzymierzeni - około czterech tysięcy. Złamana została potęga Imperium Osmańskiego.