Spór o historię

Kiedy w 1683 roku około stutysięczna armia turecka, dowodzona przez wielkiego wezyra Kara Mustafę ruszyła na Wiedeń, cesarz Leopold I Habsburg wezwał na pomoc wojska Rzeczypospolitej. Jan III Sobieski - zgodnie z zapisami układu sojuszniczego - objął