Spór o historię

14 grudnia 1658 roku jazda polska, dowodzona przez Stefana Czarnieckiego, przeprawiła się przez cieśninę morską na wyspę Als w Danii. Wydarzenie to, opisane przez pamiętnikarza i uczestnika tej wyprawy, Jana Chryzostoma Paska, zostało uwiecznione przez Józefa Wybickiego w „Mazurku Dąbrowskiego”. To właśnie do tych wydarzeń odnoszą się słowa: „Jak Czarniecki do Poznania po szwedzkim zaborze, dla ojczyzny ratowania wrócim się przez morze...”. Jaki przebieg miała prowadzona w ramach aliansu polsko - duńskiego wyprawa przeciw Szwedom i jak do niej doszło?