Spór o historię

14 grudnia 1658 roku jazda polska, dowodzona przez Stefana Czarnieckiego, przeprawiła się przez cieśninę morską na wyspę Als w Danii. Wydarzenie to, opisane przez pamiętnikarza i uczestnika tej wyprawy, Jana Chryzostoma Paska, zostało uwiecznione prz