Spór o historię

4 lipca 1610 roku pod Kłuszynem doszło do starcia pomiędzy liczącymi około 7 tys. żołnierzy oddziałami polskimi dowodzonymi przez hetmana polnego koronnego Stanisława Żółkiewskiego, a armią moskiewską pod dowództwem kniazia Dymitra Szuj