Spór o historię

W niedzielny wczesny ranek, między godziną czwartą a piątą, 17 września 1939 roku ze strażnic Korpusu Ochrony Pogranicza zaczęły spływać meldunki o ataku wojsk sowieckich. Siły wkraczającej Armii Czerwonej liczyły około sześćset dwadzieścia tysięcy ż