Spór o historię

Odradzająca się pod koniec pierwszej wojny Rzeczpospolita musiała zatroszczyć się o swoje granice. Bezpieczeństwo granicy wschodniej miał gwarantować sojusz z Rumunią. Pierwsze rozmowy podjęto już w 1919 roku. Jednak dopiero w marcu 1921 roku podpisano Konwencję o przymierzu odpornym między Rzeczpospolitą Polską a Królestwem Rumunii oraz tajną konwencję wojskową. Traktat był sukcesywnie odnawiany. Przez całe dwudziestolecie międzywojenne Polskę i Rumunię łączyły dobre relacje. We wrześniu 1939 roku, po agresji niemieckiej, Rumunia przyjęła ponad 100 tysięcy polskich uchodźców. Tutaj także internowano prezydenta i rząd Rzeczypospolitej.