Spór o historię

Jesienią 1918 roku, po zakończeniu pierwszej wojny światowej, zarówno Polska jak i Węgry ogłosiły niepodległość. Dwa lata później, Węgry, które nie graniczyły z Polską, były jedynym krajem w regionie, który udzielił nam znacznej pomocy wojskowej, podczas wojny, toczonej z Rosją bolszewicką. Polacy dostrzegali w Madziarach sojusznika, z którym powinniśmy graniczyć, tym bardziej, że i sami Węgrzy nie byli zadowoleni z rozwiązań terytorialnych, przyjętych przez zwycięzców wielkiej wojny. Ta idea urzeczywistniła się dopiero w marcu 1939 roku, kiedy oba kraje połączyła wspólna granica.