Spór o historię

27 września 1331 roku na polach pod Płowcami doszło do bitwy pomiędzy wojskami Władysława Łokietka, a oddziałami zakonu krzyżackiego, dowodzonymi przez komtura krajowego chełmińskiego Otta von Lauterberga, marszałka zakonu Dietricha von Altenburga i wielkiego komtura Ottona von Bonsdorfa. Bitwa nie została rozstrzygnięta, jednak zatrzymała ofensywę krzyżacką, co było sukcesem Łokietka. Jak doszło do tej batalii i jakie miała ona konsekwencje?