Spór o historię

3 marca 1918 roku w Brześciu Litewskim podpisany został traktat między bolszewicką Rosją, a państwami centralnymi: Niemcami, Austro - Węgrami, Turcją i Bułgarią. Oznaczał on zerwanie przez Rosję sojuszu z Ententą. Wyznaczał także nową granicę Rosji.