Spór o historię

Latem 1920 roku Rzeczpospolita stanęła przed groźbą upadku i bolszewickiego podboju. Armia Czerwona niepowstrzymanie parła na Zachód. Na początku sierpnia znalazła się pod Warszawą. W Wyszkowie na objęcie władzy czekał rząd sowieckiej Polski.