Spór o historię

sezon 1 odcinek 247

Latem 1920 roku Rzeczpospolita stanęła przed groźbą upadku i bolszewickiego podboju. Armia Czerwona niepowstrzymanie parła na Zachód. Na początku sierpnia znalazła się pod Warszawą. W Wyszkowie na objęcie władzy czekał rząd sowieckiej Polski. Przedstawiciele obcych państw w pośpiechu wyjechali. Zajęcie stolicy Polski miało być kwestią godzin. 15 sierpnia nastąpił jednak punkt zwrotny w tej wojnie. Bolszewicy zostali zatrzymani. Wydarzył się Cud nad Wisłą. W Bitwie Warszawskiej szala zwycięstwa przechyliła się na stronę polską. 16 sierpnia rozpoczął się manewr głębokiego oskrzydlenia wojsk bolszewickiego Frontu Zachodniego. Liczące pięć dywizji ugrupowanie wojsk polskich skoncentrowane za osłoną rzeki Wieprz ruszyło na północ uderzając w bok wojsk sowieckich. Polska piechota gromiąc oddziały bolszewickie posuwała się nawet po czterdzieści kilometrów dziennie. Szybko przerwano linie komunikacyjne wojsk bolszewickich, uwikłanych w boje pod Warszawą. Armia Czerwona rozpoczęła odwrót. 60 tysięcy sowieckich żołnierzy trafiło do niewoli. Jedynie nieliczne oddziały zdołały wymknąć się z pułapki. Polska po tygodniach najwyższego zagrożenia rozgromiła armię, która miała po trupie Polski zanieść żagiew bolszewickiej rewolucji do Niemiec i dalej na Zachód. Lord D’Abernon określił Bitwę Warszawską jako osiemnastą, decydującą bitwę w dziejach świata.