Spór o historię

We wrześniu 1939 roku były premier rządu Wielkiej Brytanii, David Lloyd George, państwa z którym związani byliśmy traktatem sojuszniczym, skonstatował: „Polska zasłużyła sobie na swój los”. Czym zasłużyła II Rzeczpospolita n