Spór o historię

Po śmierci Józefa Piłsudskiego, w 1935 roku, minister spraw zagranicznych Józef Beck kontynuował „politykę równowagi”, czyli podtrzymywania dobrych relacji zarówno ze Związkiem Sowieckim jak i Niemcami. Nie było to łatwe. Zarówno Berlin, jak i Moskwa stawały się coraz bardziej liczącymi się graczami w Europie. W 1936 roku Niemcy wkroczyli do zdemilitaryzowanej strefy w Nadrenii. Tym samym złamali postanowienia traktatu wersalskiego. Dwa lata później III Rzesza zajęła Austrię i zgłosiła żądania terytorialne wobec Czechosłowacji. Układ w Monachium przypieczętował los naszych południowych sąsiadów. Rozbiór Czechosłowacji i przejęcie przez Niemcy fabryk zbrojeniowych i zapasów uzbrojenia być może przyspieszyło wybuch II wojny światowej. Dlaczego Polska nie dostrzegła zagrożenia jakie niesie zajęcie Czechosłowacji przez Niemcy? Dlaczego nie podjęła działań aby temu zapobiec?