Spór o historię

Po śmierci Józefa Piłsudskiego, w 1935 roku, minister spraw zagranicznych Józef Beck kontynuował „politykę równowagi”, czyli podtrzymywania dobrych relacji zarówno ze Związkiem Sowieckim jak i Niemcami. Nie był