Spór o historię

Władze sowieckie, bezpośrednio, po wkroczeniu Armii Czerwonej, w 1944 roku na terytorium II Rzeczypospolitej, rozpoczęły bezwzględną walkę z żołnierzami Armii Krajowej i polskim podziemiem patriotycznym. Zaangażowano do tego wojska NKWD, które