Spór o historię

Od marca 1943 roku polscy komuniści organizowali w ZSRR Związek Patriotów Polskich. Formalnie został on powołany 9 czerwca 1943 r. We władzach znaleźli się: Wanda Wasilewska, Stanisław Skrzeszewski, Stefan Jędrychowski, Włodzimierz Sokorski i