Spór o historię

Po zakończeniu II wojny światowej żołnierze Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie szukali dla siebie i często już swoich rodzin – miejsca do zamieszkania. Wielu z nich nie miało dokąd wrócić. Tereny, z których pochodzili znalazły się w granicach Związku Sowieckiego. Niektórzy zdecydowali się jednak na powrót do rządzonej przez komunistów Polski. Początkowo przyjmowani z honorami, dość szybko przekonali się czym jest nowy ustrój. Ilu polskich żołnierzy walczyło na froncie zachodnim? Ilu zdecydowało się na powrót do nowej Polski? Jaki los spotykał ich żony - Angielki, Szkotki, Włoszki? Co wiemy o tych, którzy pochodzili z kresów wschodnich i zdecydowali się po wojnie wrócić w rodzinne strony, wówczas już na terenie Związku Sowieckiego? Jakie motywy stały za decyzją o powrocie? Czy nowej władzy w Polsce zależało na ich powrocie? Jak powroty mogły być wykorzystywane propagandowo? Przykłady przedwojennych dowódców, którzy zdecydowali się na powrót i podjęcie służby w nowym, ludowym Wojsku Polskim. Jak odnajdywali się w armii dowodzonej przez „popów”? Procesy polityczne, w których zostali sądzeni i skazywani na śmierć lub wieloletnie więzienie – na przykład as lotnictwa, Skalski skazany na karę śmierci w tzw. procesie kiblowym – ostatecznie wyroku nie wykonano; więziony do 1956 roku. Losy żołnierzy gen. Prugar-Ketlinga. Jak zamierzali powrócić do kraju?