Spór o historię

W październiku 1939 roku Niemcy wydali odezwę do urzędników Polskiej Policji. Pod groźbą kary śmierci okupanci wzywali do stawienia się na służbę pod ich komendą. Policja Polska Generalnego Gubernatorstwa – bo taką nazwę otrzymała formac