Spór o historię

22 stycznia 1863 roku wybuchło w Królestwie Polskim powstanie. Bezpośrednią jego przyczyną była branka, czyli pobór do wojska rosyjskiego wśród młodzieży miejskiej w Królestwie Polskim. W tym czasie w Królestwie Pol