Spór o historię

Kiedy Bolesław Krzywousty przed śmiercią, w roku 1138, ogłaszał swój testament, nie myślał zapewne, że przyczyni się on do rozbicia państwa na niemal dwa wieki. Synowie Krzywoustego dość szybko zapomnieli o ostatniej, politycznej woli ojca. Ro