Spór o historię

Bolesław Chrobry to pierwszy koronowany władca Polski. Jednak na nałożenie korony królewskiej czekał ponad trzydzieści lat. W tym czasie wzmocnił pozycję Polski w Europie. Prowadził rozliczne, ciągnące się latami wojny. Zajął Czechy, Morawy i Słowacczyznę. Przyłączył Milsko i Łużyce do Polski. Wyprawił się na Ruś i wkroczył do Kijowa. Odzyskał Grody Czerwieńskie. Jakie cele polityczne postawił sobie na początku panowania? Co było największym sukcesem Bolesława Chrobrego?