Spór o historię

Na początku stycznia 1944 roku Armia Czerwona, ścigając Niemców, przekroczyła granicę Polski. Szybko okazało się, że żołnierze Stalina, zamiast obiecanego wyzwolenia, rozpoczęli okupację. Nikt nie mógł być pewny swojego losu. Dotychczas