Spór o historię

Wobec pogarszającej się sytuacji na froncie polsko-niemieckim i agresji sowieckiej, w nocy z 17 na 18 września 1939 roku, prezydent i rząd Rzeczypospolitej oraz Naczelny Wódz przekroczyli granicę polsko-rumuńską. Zostali internowani. Prezydent Ignacy Mościcki, korzystając z prerogatyw konstytucji kwietniowej, wyznaczył na swojego następcę generała Bolesława Wieniawę-Długoszowskiego. Kiedy Francuzi odmówili uznania tej kandydatury, generał Wieniawa-Długoszowski zrzekł się urzędu, a nominację otrzymał Władysław Raczkiewicz. Premierem został znany z profrancuskich sympatii generał Władysław Sikorski. Rozpoczęto formowanie Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.