Spór o historię

Wobec pogarszającej się sytuacji na froncie polsko-niemieckim i agresji sowieckiej, w nocy z 17 na 18 września 1939 roku, prezydent i rząd Rzeczypospolitej oraz Naczelny Wódz przekroczyli granicę polsko-rumuńską. Zostali internowani. Prezydent