Spór o historię

1 sierpnia 1944 roku Warszawa stawała do walki z okupującymi ją od września 1939 roku wojskami niemieckimi. Powstanie miało trwać kilka dni, a Polacy mieli jako gospodarze witać Armię Czerwoną. Entuzjazm żołnierzy udzielał się ludności cywilnej. Mies