Spór o historię

Konferencja w Poczdamie, to trzecie po Teheranie i Jałcie spotkanie aliantów. Odbywała się już po zakończeniu wojny, od 17 lipca do 2 sierpnia 1945 roku. Delegacji Stanów Zjednoczonych przewodniczył prezydent Harry Truman, sowieckiej – Józef Stalin, a brytyjskiej – Winston Churchill. Po wyborach w Wielkiej Brytanii jego miejsce zajął premier Clement Attlee. Alianci zdecydowali o podziale Niemiec na cztery strefy okupacyjne: amerykańską, brytyjską, radziecką i francuską. Opracowano także koncepcję nazwaną „4D”, czyli denazyfikację, demokratyzację, demilitaryzację i dekartelizację Niemiec. Sojusznicy dyskutowali także o odszkodowaniach wojennych, jakimi miały być obciążone Niemcy. Zdecydowano o powołaniu Międzynarodowego Trybunału Wojskowego w Norymberdze, który miał sądzić niemieckich zbrodniarzy wojennych. Wielka Trójka cofnęła poparcie dla rządu londyńskiego na rzecz Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej. Uzgodniła przebieg polskiej granicy zachodniej. Alianci zdecydowali o całkowitym przesiedleniu za Odrę „ludności niemieckiej lub jej części pozostałej w Polsce”. Ustalenia przyjęte w Poczdamie były zapowiedzią powstania „żelaznej kurtyny”, dzielącej Europę na niemal pół wieku.